خدمات طراحی مهندسی - هونام ارتباط

FaLang translation system by Faboba

طراحی و مهندسی

شرکت هونام ارتباط نیروی ایرانیان با توجه به نیاز اساسی و ذاتی بسیاری از قراردادها و پروژه ها و همچنین درخواست بسیاری از کارفرمایان برای ارائه ی خدمات طراحی و مهندسی، از توجه به این بخش غافل نبوده وبا درک اهمیت و حساسیت این موضوع ارائه و فروش خدمات طراحی و مهندسی در حیطه ی های مورد فعالیت شرکت (مخابرات ، تله متری ، اسکادا، اتوماسیون صنعتی و شبکه های کامپیوتری ) را به عنوان یکی از ارکان اصلی فعالیت خود در نظر گرفته و سرمایه گذاری گسترده ای روی نیروی انسانی فنی و متخصص خود در این بخش کرده است. 

ˮ منظور از طراحی و مهندسی فرآیندی است که طی آن طرح و نقشه ی مجموعه ای از سیستم ها و زیر سیستم ها و همچنین نحوه ی ارتباطات آنها با یکدیگر برای دستیابی به یک یا چند هدف مشخص بنابر نیازهای تعریف شده، تهیه می شود ˮ
 
 
 engineer design